Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeKSK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Liečba refluxu pomocou PPI a alginátu
MUDr. Jozef Klucho
16:20 - 16:40 Inovatívny prístup v liečbe chronickej hepatitídy C
MUDr. Marek Rác, MUDr. Ladislav Virág, Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr. Marián Oltman, PhD.
16:40 - 17:00 Ibuprofén, účinná a bezpečná liečba akútnej bolesti
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
17:00 - 17:20 Farmakologická intervencia do manažmentu dyslipidémie z pozície farmaceuta
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácia firemných stánkov
18:00 - 18:20 Úloha a možnosti lekárnika pri snahe o počatie
PharmDr. Norbert Pörsök
18:20 - 18:40 Halitóza – nepríjemný, ale liečiteľný problém
MVDr. Eva Toporčáková, MDDr. Martina Kyjovská Čičváková
18:40 - 19:00 Zdravie zvierat = Zdravie ľudí alebo poznanie základov veterinárnej problematiky vo farmácií ako prevencia pri ochoreniach prenosných zo zvierat na ľudí
MVDr. Lenka Borková
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Určené pre: farmaceutov a farmaceutických laborantov

Odborný garant: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (V. interna klinika LF UK, Bratislava)

Partneri podujatia: Merck Sharp & Dohme, s. r. o., sanofi -aventis, s. r. o., OMEGA PHARMA a. s., Reckitt Benckiser spol. s. r. o., Exeltis Slovakia s. r. o., Naturprodukt spol. s. r. o., Bayer, spol. s. r. o.
a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

 

                       

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP

Pridelené kredity: SLeK - pridelila podujatiu 4 kredity, SK MTP - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.