INPED jeseň 2017: Seminár pre lekárov

INPED jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov INPED jeseň 2017 - Súčasné trendy v pediatrii, určené pre pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej Pozvánke

Program

15:30 - 16:00 • REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Odhaľte účinok kyseliny hyalurónovej: nové možnosti liečby ochorení horných dýchacích ciest
MUDr. Renáta Kučerová, MUDr. Jozef Kočajda
16:20 - 16:40 Čo je nové v prevencii meningokokových ochorení u detí na Slovensku?
Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH, MUDr. Pavol Šimurka, PhD.(Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer)
16:40 - 17:00 RSV imunoprofylaxia, prečo áno? Pohľad kardiológa
MUDr. Marian Hrebík, MPH, MUDr. Erika Goldschmidtová
17:00 - 17:20 Epidémia kliešťovej encefalitídy v roku 2016 a praktické rady k očkovaniu pre lekárov prvého kontaktu
MUDr. Ján Hockicko /prezentované v Košiciach/
17:00 - 17:20 Akútne zápaly stredného ucha (AOM) u detí po zavedení očkovacieho programu proti pneumokokom na Slovensku
MUDr. Matúš Mačaj /prezentované v Žiline a Bratislave/ (Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer)
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 17:50 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
17:50 - 18:10 Infekcie dýchacích ciest u detí
MUDr. Dana Jurečková, PhD., MUDr. Katarína Šimovičová
18:10 - 18:30 RSV imunoprofylaxia, prečo áno? Pohľad pneumológa
MUDr. Juraj Jakubička , MUDr. Danica Jakubičková
18:30 - 19:00 Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Odborný garant: PDS SLK 

Partneri podujatia: AbbVie s.r.o., PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., IBSA Slovakia s.r.o., Schwabe Slovakia s.r.o.
a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti.

                 

 

Účastníci semináru dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Určené pre: pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie
Pridelené kredity: SLK - po skompletovaní programu prebehne akreditácia podujatia

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.