AESCULAP jeseň 2017: Seminár pre lekárov

AESCULAP jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na druhú sériu seminárov pod názvom AESCULAP jeseň 2017. SLK pridelila tomuto podujatiu 4 kredity. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánku na odborné podujatie nájdete  TU

Program

15:30 - 16:00 • REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení - Farmakologické aspekty a klinické štúdie
MUDr. Jiří Slíva, PhD.
16:20 - 16:40 Aktuálny pohľad na liečbu včasných štádií kognitívnych porúch
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Vlastimil Serdahely, MUDr. Martin Papirek
16:40 - 17:00 Je možné eliminovať hepatitídu C na Slovensku?
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc., Doc. MUDr. Peter Jarčuška, CSc., MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., MUDr. Marek Rác (Prednáška sponzorovaná spoločnosťou Gilead Sciences Slovakia s. r. o.)
17:00 - 17:20 Výhody fixnej kombinácie analgetík v liečbe bolesti
MUDr. Stanislava Bachledová, Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MUDr. Denis Richter, MPH,
17:20 - 17:30 • Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 • Prestávka
18:00 - 18:20 Postavenie PPI v klinickej praxi všeobecného lekára
MUDr. Emeše Majorová, MUDr. Walid Al Ramadan, MUDr. Martin Ďuriček, PhD., MUDr. Milan Hlista
18:20 - 18:40 Liečba osteoporózy vo vyššom veku
MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
18:40 - 19:00 HIV v ambulancii všeobecného lekára
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD., MUDr. Mária Vachalíková, MUDr. Azzaden Shunnar (Prednáška sponzorovaná spoločnosťou Gilead Sciences Slovakia s. r. o.)
19:00 - 19:30 • Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Odborný garant: SVL SLK

Partneri podujatia: Zentiva a. s, Gilead Sciences Slovakia s. r. o., Sandoz d. d. organizačná zložka, Schwabe Slovakia s. r. o., inPHARM spol. s r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

 

           

                                

 

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.