Lege Artis III. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Lege Artis III. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na tretiu sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS III. – Lekáreň 2017, Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov pridelili tomuto podujatiu 4 kredity. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu:  POZVÁNKA

Program

15:30 - 16:00 • REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30 Niektoré aspekty inovatívnych galenických foriem NSAID v liečbe bolesti
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
16:30 - 17:00 Infekcie dýchacích ciest u detí
MUDr. Dana Jurečková, PhD., MUDr. Katarína Šimovičová
17:00 - 17:30 Magnézium a zvládanie stresu
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
17:30 - 17:40 Blok komerčných prednášok
17:40 - 18:00 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
18:00 - 18:30 Široké použitie pankreatických enzýmov
MUDr. Laura Gombošová, PhD., MUDr. Jozef Záň, PhD. Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
18:30 - 19:00 Lokálna liečba bolesti pomocou náplastí na prírodnej báze
MUDr. Ester Točíková, MBA, MUDr. Martin Hromec, MUDr. Peter Klein, MBA
19:00 - 19:30 Význam vitamínov v liečbe osteoporózy
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
19:30 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Odborný garant: Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava

Partneri podujatia: Zentiva a.s., sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., Mylan EPD, Schwabe Slovakia s. r. o., BIOMIN, a. s., inPHARM spol. s r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

                            

 

     

  

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP

Určené pre: Lekárnikom a farmaceutickým laborantom
Pridelené kredity: SLeK - pridelila podujatiu 4 kredity, SK MTP - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.