Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Lege Artis III. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis III. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na tretiu sériu seminárov pod názvom Lege Artis III.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 02-2018

AD TEST - farmiNews 02-2018

Prinášame Vám letné vydanie periodika farmiNews 02-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 15.6. do 13.7.2018 - pre farmaceutov a do 6.9.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi

Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi

Dostáva sa Vám do rúk nová odborná brožúra s názov „Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi“. Na jej príprave sa podieľali vynikajúci odborníci z viacerých odvetví medicíny, ktorí tak mohli pripraviť ucelený pohľad a praktické rady ako správne a uvážlivo používať dezinficienciá a antiseptiká vo Vašej každodennej praxi, aké sú najnovšie guidelines v problematike dezinfekcie rúk, aké sú ideálne formy ošetrenia menších, ale aj väčších rán, či využívanie základných princípov funkčného trojuholníka. Pevne veríme, že odborný materiál sa stane Vaším pravidelným zdrojom kvalitných informácii.  Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Publikácia s názvom Valproát vo svetle najnovších poznatkov rozoberá formou prehľadových článkov súčasné možnosti liečby a použitie doposiaľ veľmi úspešného lieku. Valproát (VPA) bol uvedený ako široko používané antiepileptikum, pretože dokázal účinnosť pri liečbe rôznych typov záchvatov, ako sú absencie, myoklonické a generalizované tonicko-klonické záchvaty. Liek vykazuje účinnosťaj v liečbe fokálnych záchvatov a fokálnych záchvatov prechádzajúcich do bilaterálneho tonicko-klonického. VPA je tiež účinný pri akútnej liečbe status epilepticus. Navyše sa vo veľkej miere používa v systéme liečby aj iných neurologických stavov, ako je neuropatická bolesť a profylaxia migrény. Uplatnil sa aj v psychiatrickej problematike liečenia bipolárnych porúch. Publikácia pomôže čitateľom vyznať sa v spleti navzájom sa prekrývajúcich medicínskych informácií. Prajeme príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►