Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 02-2018

AD TEST - farmiNews 02-2018

Prinášame Vám letné vydanie periodika farmiNews 02-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 15.6. do 13.7.2018 - pre farmaceutov a do 6.9.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi

Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi

Dostáva sa Vám do rúk nová odborná brožúra s názov „Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu v každodennej lekárskej a farmaceutickej praxi“. Na jej príprave sa podieľali vynikajúci odborníci z viacerých odvetví medicíny, ktorí tak mohli pripraviť ucelený pohľad a praktické rady ako správne a uvážlivo používať dezinficienciá a antiseptiká vo Vašej každodennej praxi, aké sú najnovšie guidelines v problematike dezinfekcie rúk, aké sú ideálne formy ošetrenia menších, ale aj väčších rán, či využívanie základných princípov funkčného trojuholníka. Pevne veríme, že odborný materiál sa stane Vaším pravidelným zdrojom kvalitných informácii.  Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Publikácia s názvom Valproát vo svetle najnovších poznatkov rozoberá formou prehľadových článkov súčasné možnosti liečby a použitie doposiaľ veľmi úspešného lieku. Valproát (VPA) bol uvedený ako široko používané antiepileptikum, pretože dokázal účinnosť pri liečbe rôznych typov záchvatov, ako sú absencie, myoklonické a generalizované tonicko-klonické záchvaty. Liek vykazuje účinnosťaj v liečbe fokálnych záchvatov a fokálnych záchvatov prechádzajúcich do bilaterálneho tonicko-klonického. VPA je tiež účinný pri akútnej liečbe status epilepticus. Navyše sa vo veľkej miere používa v systéme liečby aj iných neurologických stavov, ako je neuropatická bolesť a profylaxia migrény. Uplatnil sa aj v psychiatrickej problematike liečenia bipolárnych porúch. Publikácia pomôže čitateľom vyznať sa v spleti navzájom sa prekrývajúcich medicínskych informácií. Prajeme príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií

Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií. Vaginálny výtok, svrbenie a diskomfort sú jedny z najčastejších gynekologických ťažkostí, s ktorými prichádzajú ženy a tehotné či dojčiace matky na vyšetrenie. Keď vie gynekológ dobre rozoznať a diagnostikovať fyziologické nálezy, potom je jednoduchšie presnejšie určiť prítomnosť patologického procesu a aj prípady recidív tohto ochorenia. Preto sa autori vo svojich príspevkoch snažili pripraviť pre čitateľov ucelené poznatky v prevencii, diagnostike a liečbe vulvovaginálnych infekcii. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►