Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeKSK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AESCULAP jar 2018: Seminár pre lekárov

AESCULAP jar  2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na sériu seminárov AESCULAP jar 2018 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov (termín 7.2.2018 v Senici sa presúva na 22.2.2018 v Senici)

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov (termín 7.2.2018 v Senici sa presúva na 22.2.2018 v Senici)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy. SLK pridelila podujatiu 3 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

PAIN jar 2018 : Seminár pre lekárov

PAIN jar 2018 : Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jarnú sériu seminárov PAIN jar 2018 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Inzulín v liečbe diabetes mellitus typu 2 (určené pre lekárov)

Inzulín v liečbe diabetes mellitus typu 2 (určené pre lekárov)

Prinášame vám novú odbornú monografiu s názvom „Inzulín v liečbe diabetes mellitus typu 2“. Vo vnútri monografie nájdete ucelený pohľad na toto vysoko frekventované ochorenie od včasného nastavenia pacienta na inzulínovú terapiu, dosahovanie optimálnych hodnôt glykémie, až po vplyv inzulínovej liečby na životný štýl pacienta. Súčasne sa dočítate aj o hypoglykémii ako závažnej komplikácii v liečbe diabetes mellitus, či kardiovaskulárnej a onkologickej bezpečnosti užívania inzulínu. Prajeme vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►