Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy. SLK pridelila podujatiu 3 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

RESPIRO FÓRUM 2018: Seminár pre lekárov

RESPIRO FÓRUM 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom RESPIRO FÓRUM 2018. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeKSK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Invazívne meningokokové ochorenia

Invazívne meningokokové ochorenia

Prinášame Vám novú odbornú brožúru na tému Invazívne meningokokové ochorenia (IMO). Texty, ktoré spracovali štyria renomovaní špičkoví odborníci, zahŕňajú prakticky všetky významné aspekty tejto klinicky pestrej a závažnej infekcie, spôsobenej jediným mikróbom – Neisseriou meningitis. Jednotlivé kapitoly predkladajú odbornej verejnosti celý prehľad problematiky – charakteristiku, epidemiológiu, manažment a prevenciu IMO. Možno v nich nájsť klasické, ale hlavne súčasné poznatky o tomto závažnom ochorení. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod

Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod

Prinášame Vám ďalšiu odbornú monografiu s názvom Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod. Odborná publikácia je venovaná poznatkom v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►