Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2019 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka. Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

PAIN JAR 2019 - Seminár pre lekárov

PAIN JAR 2019 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN JAR 2019 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Manažment infekcií u onkohematologických pacientov

Manažment infekcií u onkohematologických pacientov

Nová odborná publikácia s názvom „Manažment infekcií u onkohematologických pacientov “  je zameraná na liečbu vybraných infekcií u pacientov s hematologickými malignitami. Publikácia prináša články opisujúce CMV infekciu, antimykotickú profylaxiu, preempetívnu liečbu a liečbu mykotických infekcií u detí po transplantácii a ďalšie príspevky odborníkov opisujúce danú problematiku. Veríme, že spracovanie aktuálnych tém Vám prinesie poznatky, ktoré využijete z každodennej praxi. Prajeme Vám príjemné čítanie. 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Extrahepatálne a kožné prejavy chronickej hepatitídy C

Extrahepatálne a kožné prejavy chronickej hepatitídy C

Vírusová hepatitída C postihuje celosvetovo milióny ľudí. Až 70 % z ních trpí extrahepatálnymi prejavmi, akými sú esenciálna zmiešaná kryoglobulinémia, membránovoproliferatívna glomerulonefritída, ale aj lichen planus a non-Hodgkinov lymfóm. Tieto ale aj ďalšie ochorenia patria medzi najčastejšie extrahepatálne manifestácie chronickej hepatitídy C. Ďalším veľmi častým príznakom je napadnutie kože ako jedným z najvýznamnejších orgánov, na ktoré sa manifestujú extrahepatálne prejavy. U týchto pacientov súčasne evidujeme vyššie výskyt diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnych príhod a preto včasná diagnostika a zahájenie efektívnej antivírusovej liečby môže priaznivo ovplyvniť kvalitu a skorí návrat do bežného života pacienta. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Vírus HIV/AIDS - komplikácia v rukách lekára?

Vírus HIV/AIDS - komplikácia v rukách lekára?

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom „Vírus HIV/AIDS– komplikácia v rukách lekára?“ HIV infekciu dnes pokladáme za chronické ochorenie, ktoré je liečiteľné. Od ostatných chronických ochorení sa odlišuje výraznejšími sociálnymi aspektami. Aj keď HIV infekciu nevieme vyliečiť a vírus eliminovať z tela pacienta, vieme pacientovi dnes poskytnúť približne rovnako kvalitný a dlhý život ako pacientovi, ktorý nie je nosičom vírusu HIV. Teoreticky sa s HIV infikovaným môže v dnešnej dobe stretnúť každý lekár. Aby sa počet infikovaných dramaticky nezvyšoval, je potrebná predovšetkým kvalitná prevencia a profylaxia. Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►