Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2017

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2017

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 02-2017

AD TEST - farmiNews 02-2017

V súvislosti s letným vydaním periodika farmiNews 02-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 26.6. do 24.7.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Špecifiká ochorení vyššieho veku

Špecifiká ochorení vyššieho veku

Pripravili sme pre vás odbornú brožúru s názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku, kde nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod

Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod

Prinášame Vám ďalšiu odbornú monografiu s názvom Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod. Odborná publikácia je venovaná poznatkom v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Zaujalo nás na seminári PAIN jar 2017

Zaujalo nás na seminári PAIN jar 2017

Na seminári PAIN jar 2017, ktorého nosnou témou bol multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, odznelo niekoľko zaujímavých prednášok. Prinášame Vám rozhovor s prof. MUDr. Ivanom Rybárom, PhD., zástupcom prednostu Kliniky reumatológie LF SZU a NÚRCH, Piešťany o súčasnom smerovaní farmakoterapie bolesti. 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►